پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | پروین  رکاب طلائی  | اینفوسلامت

پروین رکاب طلائی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - اراک

نظام پزشکی : ۳۳۹۳۰

بازدید ۴۹۳ | ۰
  • تخصص :
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

  • دیگر زبانهایی که پزشک صحبت می کند

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر پروین رکاب طلائی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
مصاحبه با دکتر پروین رکاب طلائی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر پروین رکاب طلائی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )
پذیرش در مطب شخصی

مرکزی - اراک -  خیابان شهید بهشتی- 3 راه ارامنه- کوچه شکرایی- ساختمان فارابی- واحد 6

ساعت پذیرش:

۰۸۶ - ۳۲۲۳۰۴۹۱

نظر مردم درباره دکتر پروین رکاب طلائی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )