user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | پدرام  علیرضایی | اینفوسلامت

پدرام علیرضایی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - همدان

۲۱۸

تعداد بازدید

۱۱۵۵۴۳

نظام پزشکی

priority_high

پدرام علیرضاییclose پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۰۱۳ - ۳۸۲۶۲۲۴۷

  • تخصص
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مرکز درمانی شهید مباشر کاشانی

همدان - همدان - خیابان مهدیه

ساعت پذیرش:

۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۰۱۳ - ۳۸۲۶۲۲۴۷