user background
دندانپزشکی | ناصر ربانی فر  | اینفوسلامت

ناصر ربانی فر - دندانپزشکی

دندانپزشکی - تهران

۲۱۳

تعداد بازدید

priority_high

ناصر ربانی فر close دندانپزشکی

local_phone۰۲۱ - ۸۸۹۵۵۹۵۹ - ۸۸۹۶۵۴۵۴

  • دکترای حرفه ای
    دندانپزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - میدان دکتر فاطمی- اول شهید گمنام- مقابل مرکز همایش های وزارت کشور- پلاک41

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۸۸۹۵۵۹۵۹ - ۸۸۹۶۵۴۵۴