user background
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان | یدالله  مایل | اینفوسلامت

یدالله مایل - فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان - کرمان

۳۳۰

تعداد بازدید

priority_high

یدالله مایلclose فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

local_phone۰۳۴ - ۳۲۲۲۰۲۱۰

  • فلوشیپ
    فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان
  • تخصص
    قلب و عروق

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مرکز درمانی مهرگان

کرمان - کرمان - خیابان ابوحامد (شهید کامیاب) - روبروی اداره اوقاف- بیمارستان مهرگان

ساعت پذیرش:

۰۳۴ - ۳۲۲۲۰۲۱۰