user background
جراح مغز و اعصاب | مسعود صابری  | اینفوسلامت

مسعود صابری - جراح مغز و اعصاب

جراح مغز و اعصاب - تهران

۲۰۸

تعداد بازدید

priority_high

مسعود صابری close جراح مغز و اعصاب

local_phone۰۲۱ - ۸۶۰۹۶۹۳۱

local_phone۰۲۱ - ۲۶۲۰۴۷۶۲ - ۲۶۲۰۴۳۴۶

  • تخصص
    جراح مغز و اعصاب

person_add ۰

دنبال کنندگان

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مرکز درمانی 501ارتش (امام رضا)

تهران - تهران - خیابان فاطمی غربی- خیابان اﻋﺘﻤﺎدزاده- ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻔﺎرت ﭘﺎکﺴﺘﺎن- سایر تلفن ها 86096356 -86096350

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۸۶۰۹۶۹۳۱

پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - خیابان فرشته- مریم شرقی- پلاک 47

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۲۶۲۰۴۷۶۲ - ۲۶۲۰۴۳۴۶