user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | مسعود  کرائی  | اینفوسلامت

مسعود کرائی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - کازرون

۱۹۳

تعداد بازدید

۴۱۴۰۰

نظام پزشکی

priority_high

مسعود کرائی close پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۷۱ - ۴۲۲۲۸۸۹۵

  • تخصص
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

فارس - کازرون - خیابان سلمان فارسی- مجتمع پزشکی رضا

ساعت پذیرش:

۰۷۱ - ۴۲۲۲۸۸۹۵