user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | سید مصطفی  قاسم زاده دیوا  | اینفوسلامت

سید مصطفی قاسم زاده دیوا - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - بابل

۴۶۰

تعداد بازدید

۱۰۰۹۸۶

نظام پزشکی

priority_high

سید مصطفی قاسم زاده دیوا close پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۱۱ - ۳۲۲۵۳۶۲۶

  • تخصص
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

مازندران - بابل -  روبروی بیمارستان شهید بهشتی - ساختمان شفا - طبقه دوم

ساعت پذیرش:

۰۱۱ - ۳۲۲۵۳۶۲۶