user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | کیومرث جمشیدی | اینفوسلامت

کیومرث جمشیدی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - خمين

۲۲۳

تعداد بازدید

۱۲۸۱۵۱

نظام پزشکی

priority_high

کیومرث جمشیدیclose پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۸۶ - ۴۶۳۳۲۲۱۱

  • تخصص
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

مرکزی - خمين - میدان مدرس- بیمارستان امام خمینی(ره)- کلینیک تخصصی

ساعت پذیرش:

۰۸۶ - ۴۶۳۳۲۲۱۱