user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | فائزه  خادمی  | اینفوسلامت

فائزه خادمی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - تربت حیدریه

۴۲۴

تعداد بازدید

۱۰۵۷۴۱

نظام پزشکی

priority_high

فائزه خادمی close پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۵۱ - ۵۲۲۳۳۲۰۶

  • تخصص
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

خراسان رضوی - تربت حیدریه - فردوسی۶۰- مجتمع پزشکی مهری- طبقه دوم

ساعت پذیرش:

۰۵۱ - ۵۲۲۳۳۲۰۶