user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | فریبا نجفی | اینفوسلامت

فریبا نجفی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - کرمانشاه

۵۲۱

تعداد بازدید

۲۹۵۱۰

نظام پزشکی

priority_high

فریبا نجفیclose پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۸۳ - ۳۷۲۳۹۰۲۳ - ۱۷۲۳۹۰۲۳

  • تخصص
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مرکز درمانی مادر

کرمانشاه - کرمانشاه  - 22بهمن - سی متری اول

ساعت پذیرش:

۰۸۳ - ۳۷۲۳۹۰۲۳ - ۱۷۲۳۹۰۲۳