user background
دندانپزشکی | داریوش هنرمند ابراهیمی | اینفوسلامت

داریوش هنرمند ابراهیمی - دندانپزشکی

دندانپزشکی - اهواز

۲۱۸

تعداد بازدید

۱۲۱۶۸۵

نظام پزشکی

check_box

داریوش هنرمند ابراهیمیclose دندانپزشکی

local_phone۰۶۱ - ۳۲۹۲۱۳۸۹

  • دکترای حرفه ای
    دندانپزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

خوزستان - اهواز - خیابان نادری- خیابان مسلم- مجتمع پزشکی کسری- طبقه1- واحد4

ساعت پذیرش:

۰۶۱ - ۳۲۹۲۱۳۸۹