user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | بهاره  ابطحی نائینی  | اینفوسلامت

بهاره ابطحی نائینی - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - اصفهان

۳۲۷

تعداد بازدید

۱۳۵۱۱۷

نظام پزشکی

priority_high

بهاره ابطحی نائینی close پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۳۱

  • تخصص
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

اصفهان - اصفهان  - دانشکده پوست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ساعت پذیرش:

۰۳۱