user background
پزشکی فیزیکی و توانبخشی | امیر حسین یزدانی   | اینفوسلامت

امیر حسین یزدانی - پزشکی فیزیکی و توانبخشی

پزشکی فیزیکی و توانبخشی - تهران

۱۹۵

تعداد بازدید

۹۴۲۵۶

نظام پزشکی

priority_high

امیر حسین یزدانی close پزشکی فیزیکی و توانبخشی

local_phone۰۲۱ - ۸۸۴۸۰۲۰۰

local_phone۰۲۱ - ۸۸۷۰۷۷۷۸

  • تخصص
    پزشکی فیزیکی و توانبخشی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

درمان آرتروز زانو
درمان آرتروز شانه
درمان آرتروز شست پا
درمان آرتروز گردن
درمان آرتروز لگن
درمان آرتروز مچ پا
درمان آرتروز مچ دست
درمان آرتروز مفصل ران
درمان آرتروز کمر
درمان آرتریت انگشتان دست
درمان آرتریت پا
درمان آرتریت پسوریازیس
درمان آرتریت دست
درمان آرتریت روماتوئید
درمان آرتریت زانو
درمان آرتریت مچ پا
درمان آرتریت کمر
درمان اسپاسم عضلانی پا
درمان اسپاسم عضلانی گردن
درمان اسپاسم عضلانی کتف
درمان اسپاسم عضلانی کمر
درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان
درمان استئیت پوبیس
درمان اسکولیوز
درمان افتادگی شانه
درمان التهاب تاندون ایلیوپسواس
درمان التهاب تاندون شانه
درمان التهاب مفصل ساکروایلیاک
درمان التهاب کشکک زانو
درمان انحراف کشکک زانو
درمان انگشت چکشی
درمان انگشت ماشه ای
درمان ایمپینجمنت مچ پا
درمان برجستگی پشت پاشنه پا
درمان بورسیت اولکرانون
درمان بورسیت ایسکیوگلوتئال
درمان بورسیت تروکانتریک
درمان بورسیت مفصل ران
درمان بیماری اسلیپ
درمان بیماری سیور
درمان پارگی تاندون شانه
درمان پارگی دیسک گردن
درمان پارگی دیسک کمر
درمان پارگی لابروم شانه
درمان پارگی مینیسک زانو
درمان پای بی قرار
درمان پای پرانتزی
درمان پای ضربدری
درمان پوکی استخوان
درمان تاندنیت آشیل
درمان تاندونیت شانه
درمان تنگی کانال نخاعی گردن
درمان تنوسینوویت مچ پا
درمان تنوسینوویت مچ دست
درمان تنیس البو
درمان تورتیکولی گردن
درمان جا به جایی مهره های کمر
درمان چرخش زانو به خارج
درمان چرخش زانو به داخل
درمان چرخش ساق پا
درمان چسبندگی مهره های کمر
درمان خار پاشنه
درمان خار پاشنه
درمان خشکی مفصل آرنج
درمان درد دنبالچه
درمان درد شانه
درمان درد مچ پا
درمان درد کشکک زانو
درمان درد کمر
درمان دررفتگی دنبالچه
درمان دفورمیتی پا
درمان دفورمیتی زانو
درمان دنده گردنی
درمان دکرون
درمان دیسک گردن
درمان دیسک کمر
درمان رگ به رگ شدن بازو
درمان رگ به رگ شدن پا
درمان رگ به رگ شدن دست
درمان رگ به رگ شدن شانه
درمان رگ به رگ شدن شست پا
درمان رگ به رگ شدن گردن
درمان رگ به رگ شدن مچ پا
درمان رگ به رگ شدن کتف
درمان رگ به رگ شدن کمر
درمان روماتیسم مفصل ران
درمان روماتیسم مفصلی مچ پا
درمان روماتیسم کمر
درمان زانو درد
درمان سندرم ایمپینجمنت شانه
درمان سندرم پیریفورمیس
درمان سندرم تونل اولنار
درمان سندرم تونل تارسال
درمان سندرم تونل رادیال
درمان سندرم تونل کارپال
درمان سندرم تونل کوبیتال
درمان سندرم تکانشی دست
درمان سندرم کتف صدا دهنده
درمان سیاتیک کمر
درمان شانه های افتاده
درمان شانه های نامتقارن
درمان شانه یخ زده
درمان فتق دیسک گردن
درمان فتق دیسک کمر
درمان فیبرومیالژی
درمان قوز شست پا
درمان قوز کمر
درمان گرفتگی عضلات شانه
درمان گلف البو
درمان لوردوز گردن
درمان لوردوز کمری
درمان نرمی غضروف زانو
درمان نوروم مورتون
درمان ورم زانو
درمان ورم ساق پا
درمان کالکانئوس پا
درمان کرامپ عضلانی ساق
درمان کشیدگی تاندون آرنج
درمان کشیدگی تاندون بازو
درمان کشیدگی تاندون دست
درمان کشیدگی تاندون زانو
درمان کشیدگی تاندون سرشانه
درمان کشیدگی عضلات پشت ساق پا
درمان کنتراکچر دوپویترن
درمان کوفتگی پاشنه پا
درمان کیست مچ دست
درمان کیست موکوسی
درمان کیفوز

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - یوسف آباد(سید جمال الدین اسد آبادی)- تقاطع فتحی شقاقی

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۸۸۴۸۰۲۰۰

پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - خیابان ولیعصر- بعد از تقاطع شهید بهشتی-نبش کوچه نادر- ساختمان پزشکان 2109- طبقه همکف شرقی

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۸۸۷۰۷۷۷۸