user background

علی صادقی نیا -

- تهران

۹۲

تعداد بازدید

۵۹۹۳۱

نظام پزشکی

priority_high

علی صادقی نیاclose

local_phone۰۲۱ - ۸۴۹۰۲۴۹۰

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران -  خیابان کارگر شمالی - سه راه جلال آل احمد - مرکز آموزشی و درمانی پژوهشی شریعتی - درمانگاه شهید داستانی

ساعت پذیرش: