user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | آزاده  رضازاده  | اینفوسلامت

آزاده رضازاده - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - جويبار

۱۸۹

تعداد بازدید

۱۰۱۷۴۸

نظام پزشکی

priority_high

آزاده رضازاده close پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۱۱ - ۴۲۵۴ ۴۷۱۱

  • تخصص
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مرکز درمانی حاج رمضان عزیزی

مازندران - جويبار -  خیابان امام (ره) - روبروی مسجد اعظم

ساعت پذیرش:

۰۱۱ - ۴۲۵۴ ۴۷۱۱