user background
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) | آذین مرغائی زاده | اینفوسلامت

آذین مرغائی زاده - پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی ) - مشهد

۳۳۶

تعداد بازدید

۱۱۵۹۸۲

نظام پزشکی

priority_high

آذین مرغائی زادهclose پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

local_phone۰۵۱ - ۶۰۶۵۱۵۷

  • تخصص
    پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

خراسان رضوی - مشهد - بلوار معلم- درمانگاه چمران

ساعت پذیرش:

۰۵۱ - ۶۰۶۵۱۵۷