آسیب شناسی پوست ( درماتوپاتولوژی ) | تست1 تست1 | اینفوسلامت

تست1 تست1 - آسیب شناسی پوست ( درماتوپاتولوژی )

آسیب شناسی پوست ( درماتوپاتولوژی ) - تهران

بازدید ۱۳۴ | ۰
  • کارشناسی :
    آسیب شناسی پوست ( درماتوپاتولوژی )

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر تست1 تست1 - آسیب شناسی پوست ( درماتوپاتولوژی )
مصاحبه با دکتر تست1 تست1 - آسیب شناسی پوست ( درماتوپاتولوژی ) / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر تست1 تست1 - آسیب شناسی پوست ( درماتوپاتولوژی )
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - رسالت

ساعت پذیرش:

۰۲۱

پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - نارمک

ساعت پذیرش:

۰۲۱

نظر مردم درباره دکتر تست1 تست1 - آسیب شناسی پوست ( درماتوپاتولوژی )