تخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی ) | منصوره آزاد | اینفوسلامت

منصوره آزاد - تخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

تخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

بازدید ۱۸۰ | ۱
  • تخصص :
    تخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )
  • دکترای حرفه ای :
    دکترای پزشکی

  • دیگر زبانهایی که پزشک صحبت می کند

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر منصوره آزاد - تخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )
مصاحبه با دکتر منصوره آزاد - تخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی ) / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر منصوره آزاد - تخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )
نظر مردم درباره دکتر منصوره آزاد - تخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )