user background
گفتار درمانی | آرمیتا صمدی | اینفوسلامت

آرمیتا صمدی - گفتار درمانی

گفتار درمانی

۱۴۸

تعداد بازدید

گ - ۴۰۲

نظام پزشکی

check_box

آرمیتا صمدیclose گفتار درمانی

ارزیابی، تشخیص و درمان کلیه اختلالات گفتار و زبان و مشاوره خانواده در اصفهان مدیر کانال آرمیتا صمدی کارشناس ارشد گفتار و مشاوره خانواده

درباره من!

ارزیابی، تشخیص و درمان کلیه اختلالات گفتار و زبان و مشاوره خانواده در اصفهان مدیر کانال آرمیتا صمدی کارشناس ارشد گفتار و مشاوره خانواده

  • کارشناسی
    گفتار درمانی
۰

می پسندم

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

درمان انواع اختالات گفتاری
گفتار درمانی

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!