user background
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی | ندا اصغری کلیبر | اینفوسلامت

ندا اصغری کلیبر - جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی - تبریز

۴۰۴

تعداد بازدید

۹۰۲۵۶

نظام پزشکی

check_box

ندا اصغری کلیبرclose جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

♦️متخصص زنان ♦️زایمان طبیعی داراي بور تخصصي

local_phone۰۴۱ - ۳۵۵۴۴۰۹۱

local_phone۰۴۱ - ۳۵۲۶۱۳۵۷ - ۳۵۲۶۱۳۵۱

local_phone۰۴۱ - ۳۶۵۸۳۰۳۰

local_phone۰۴۱ - ۳۶۵۸۱۴۹۰-۹

درباره من!

♦️متخصص زنان ♦️زایمان طبیعی داراي بور تخصصي

  • تخصص
    جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

آذربایجان شرقی - تبریز  - تبریز 17 شهریور روبروی بانک ملی طبقه فوقانی داروخانه سپیده

ساعت پذیرش: روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه هم صبح و هم بعد از ظهر - روزهای دوشنبه و چهارشنبه فقط صبح

۰۴۱ - ۳۵۵۴۴۰۹۱

پذیرش در مرکز درمانی ذکریا

آذربایجان شرقی - تبریز  - خیابان مدرس جنب کمیته امداد امام

ساعت پذیرش:

۰۴۱ - ۳۵۲۶۱۳۵۷ - ۳۵۲۶۱۳۵۱

پذیرش در مرکز درمانی شمس

آذربایجان شرقی - تبریز  - مابین چهارراه- آبرسان و چهارراه عباسی- بیمارستان شمس تبریز - فکس: 36584848

ساعت پذیرش:

۰۴۱ - ۳۶۵۸۳۰۳۰

پذیرش در مرکز درمانی شهریار

آذربایجان شرقی - تبریز  -  بلوار استاد شهریار- کوچه ناصری

ساعت پذیرش:

۰۴۱ - ۳۶۵۸۱۴۹۰-۹