user background
دکترای پزشکی | سعیده حایک | اینفوسلامت

سعیده حایک - دکترای پزشکی

دکترای پزشکی - تهران

۵۸۵

تعداد بازدید

۸۹۷۷۴

نظام پزشکی

priority_high

سعیده حایکclose دکترای پزشکی

local_phone۰۲۱ - ۲۲۳۴۵۶۷۸

  • دکترای حرفه ای
    دکترای پزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - بيمارستان چمران كلينيك غدد

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۲۲۳۴۵۶۷۸