دکترای پزشکی | سعیده حایک | اینفوسلامت

سعیده حایک - دکترای پزشکی

دکترای پزشکی - تهران

نظام پزشکی : ۸۹۷۷۴

بازدید ۸۰۸ | ۴
  • دکترای حرفه ای :
    دکترای پزشکی

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر سعیده حایک - دکترای پزشکی
مصاحبه با دکتر سعیده حایک - دکترای پزشکی / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر سعیده حایک - دکترای پزشکی
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - بيمارستان چمران كلينيك غدد

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۲۲۳۴۵۶۷۸

نظر مردم درباره دکتر سعیده حایک - دکترای پزشکی