user background
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی | معصومه انبار لوئی | اینفوسلامت

معصومه انبار لوئی - جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی - قزوین

۴۹۰

تعداد بازدید

۸۶۸۵۶

نظام پزشکی

check_box

معصومه انبار لوئیclose جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

متخصص زنان زایمان طبیعی

local_phone۰۲۸ - ۳۳۲۲۲۲۱۴

درباره من!

متخصص زنان زایمان طبیعی

  • تخصص
    جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

قزوین - قزوین - قزوین-فردوسی جنوبی-جنب آزمایشگاه رازی -بن بست مافی-ساختمان پزشکان پارسیان -واحد 6

ساعت پذیرش:

۰۲۸ - ۳۳۲۲۲۲۱۴