مغز و اعصاب ( نورولوژی ) | رضا کیانی | اینفوسلامت

رضا کیانی - مغز و اعصاب ( نورولوژی )

مغز و اعصاب ( نورولوژی ) - تهران

نظام پزشکی : ۸۲۵۰۷

بازدید ۱۸۶۲ | ۲۳
  • تخصص :
    مغز و اعصاب ( نورولوژی )

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر رضا کیانی - مغز و اعصاب ( نورولوژی )
مصاحبه با دکتر رضا کیانی - مغز و اعصاب ( نورولوژی ) / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر رضا کیانی - مغز و اعصاب ( نورولوژی )
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - خيابان وليعصر-ظفر-بيمارستان وليعصر ناجا

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۸۸۲۳۳۴۵۶

نظر مردم درباره دکتر رضا کیانی - مغز و اعصاب ( نورولوژی )