user background
فلوشیپ فوق تخصصی درد | بنفشه ولییان بروجنی | اینفوسلامت

بنفشه ولییان بروجنی - فلوشیپ فوق تخصصی درد

فلوشیپ فوق تخصصی درد - تهران

۵۴۷

تعداد بازدید

۸۱۳۷۶

نظام پزشکی

check_box

بنفشه ولییان بروجنیclose فلوشیپ فوق تخصصی درد

local_phone۰۲۱ - ۸۸۴۵۶۷۸۹

  • فلوشیپ
    فلوشیپ فوق تخصصی درد
  • تخصص
    بیهوشی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - بيمارستان چمران

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۸۸۴۵۶۷۸۹