user background
متخصص داخلی | فرانه فرساد | اینفوسلامت

فرانه فرساد - متخصص داخلی

متخصص داخلی - تهران

۱۰۸۶

تعداد بازدید

۸۰۵۷۵

نظام پزشکی

check_box

فرانه فرسادclose متخصص داخلی

استاد یار دانشگاه

local_phone۰۲۱ - ۵۵۴۲۴۲۳۱

درباره من!

استاد یار دانشگاه

  • تخصص
    متخصص داخلی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - بيمارستان لقمان

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۵۵۴۲۴۲۳۱