دندانپزشکی | جمشید کنعانی | اینفوسلامت

جمشید کنعانی - دندانپزشکی

دندانپزشکی - تبریز

نظام پزشکی : ۷۳۰۱۰

بازدید ۵۶۷ | ۰
  • دکترای حرفه ای :
    دندانپزشکی

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

نوبت دهی
پرسش از دکتر جمشید کنعانی - دندانپزشکی
مصاحبه با دکتر جمشید کنعانی - دندانپزشکی / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر جمشید کنعانی - دندانپزشکی
پذیرش در مطب شخصی

آذربایجان شرقی - تبریز  - میانه خیابان امام جنب ازمایشگاه پاستور

ساعت پذیرش:

۰۴۱ - ۵۲۲۲۳۵۴۵

نظر مردم درباره دکتر جمشید کنعانی - دندانپزشکی