user background
دکترای تخصصی علوم تغذیه | عاتکه موسوی | اینفوسلامت

عاتکه موسوی - دکترای تخصصی علوم تغذیه

دکترای تخصصی علوم تغذیه

۶۶۸

تعداد بازدید

۶۵۵-ت

نظام پزشکی

check_box

عاتکه موسویclose دکترای تخصصی علوم تغذیه

  • دکترای حرفه ای
    دکترای تخصصی علوم تغذیه
  • کارشناسی ارشد
    تغذیه و رژیم درمانی
  • کارشناسی
    تغذیه و رژیم درمانی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!