تغذیه و رژیم درمانی | هاجر اردلانی | اینفوسلامت

هاجر اردلانی - تغذیه و رژیم درمانی

تغذیه و رژیم درمانی - تهران

نظام پزشکی : ت-۵۴۵۵

بازدید ۹۴۴ | ۰
  • کارشناسی :
    تغذیه و رژیم درمانی

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر هاجر اردلانی - تغذیه و رژیم درمانی
مصاحبه با دکتر هاجر اردلانی - تغذیه و رژیم درمانی / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر هاجر اردلانی - تغذیه و رژیم درمانی
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - خيابان وليعصر-سر ظفر-بيمارستان وليعصر ناجا

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۸۸۳۱۲۱۴۵

نظر مردم درباره دکتر هاجر اردلانی - تغذیه و رژیم درمانی