user background
فیزیوتراپی | رقیه حاج محمد مهدی ارباب | اینفوسلامت

رقیه حاج محمد مهدی ارباب - فیزیوتراپی

فیزیوتراپی - قزوین

۲۲۹

تعداد بازدید

ف -۱۵۱۸

نظام پزشکی

check_box

رقیه حاج محمد مهدی اربابclose فیزیوتراپی

فیزیوتراپی مشکلات کف لگن

local_phone۰۲۸ - ۳۳۲۲۷۷۱۱

درباره من!

فیزیوتراپی مشکلات کف لگن

  • کارشناسی
    فیزیوتراپی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

قزوین - قزوین - خیابان فردوسی جنوبی - جنب آزمایشگاه رازی - روبروی کلینیک تخصصی البرز

ساعت پذیرش:

۰۲۸ - ۳۳۲۲۷۷۱۱