user background
دکترای تخصصی ایمنی شناسی بالینی | حسن نیکویی نژاد | اینفوسلامت

حسن نیکویی نژاد - دکترای تخصصی ایمنی شناسی بالینی

دکترای تخصصی ایمنی شناسی بالینی - تهران

۶۲۱

تعداد بازدید

۵۴۵۴۵

نظام پزشکی

priority_high

حسن نیکویی نژادclose دکترای تخصصی ایمنی شناسی بالینی

local_phone۰۲۱ - ۸۸۲۱۲۱۳۴

  • تخصص
    دکترای تخصصی ایمنی شناسی بالینی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - بيمارستان بقيه الله

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۸۸۲۱۲۱۳۴