user background
کودکان و اطفال | امیر حاجى مبینى | اینفوسلامت

امیر حاجى مبینى - کودکان و اطفال

کودکان و اطفال - تهران

۳۵۶

تعداد بازدید

۵۳۸۳۰

نظام پزشکی

priority_high

امیر حاجى مبینىclose کودکان و اطفال

local_phone۰۲۱ - ۸۸۵۱۸۰۶۸

  • تخصص
    کودکان و اطفال

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - خيابان بهشتى-خيابان صابونچى-خيابان يوسفى-نبش خيابان كوشش پ٥ واحد١

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۸۸۵۱۸۰۶۸