user background
دکترای پزشکی | فرزین رکنی | اینفوسلامت

فرزین رکنی - دکترای پزشکی

دکترای پزشکی - قزوین

۴۰۱

تعداد بازدید

۵۳۷۱

نظام پزشکی

priority_high

فرزین رکنیclose دکترای پزشکی

local_phone۰۲۸ - ۳۳۲۲۴۴۷۷

  • دکترای حرفه ای
    دکترای پزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

قزوین - قزوین -  قزوین_خیابان فردوسی_تقاطع شهرداری

ساعت پذیرش:

۰۲۸ - ۳۳۲۲۴۴۷۷