user background
جراح مغز و اعصاب | کریم طاهرزاده | اینفوسلامت

کریم طاهرزاده - جراح مغز و اعصاب

جراح مغز و اعصاب - تهران

۳۵۹

تعداد بازدید

۵۳۲۱۶

نظام پزشکی

priority_high

کریم طاهرزادهclose جراح مغز و اعصاب

local_phone۰۲۱ - ۲۲۸۷۶۷۸۹

  • تخصص
    جراح مغز و اعصاب

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - بيمارستان چمران

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۲۲۸۷۶۷۸۹