user background
جراحی عمومی | مسعود اکبری | اینفوسلامت

مسعود اکبری - جراحی عمومی

جراحی عمومی - تهران

۴۶۰

تعداد بازدید

۵۱۰۶۲

نظام پزشکی

priority_high

مسعود اکبریclose جراحی عمومی

جراح داراي بورد تخصصي جراحي عمومي

local_phone۰۲۱ - ۸۸۳۴۳۴۶۶

درباره من!

جراح داراي بورد تخصصي جراحي عمومي

  • تخصص
    جراحی عمومی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - بيمارستان محب مهر

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۸۸۳۴۳۴۶۶