دکترای پزشکی | ابراهیم ترابی خیاوی | اینفوسلامت

ابراهیم ترابی خیاوی - دکترای پزشکی

دکترای پزشکی - اردبیل

نظام پزشکی : ۴۸۱۴۸

بازدید ۵۷۶ | ۰
  • دکترای حرفه ای :
    دکترای پزشکی

  • دیگر زبانهایی که پزشک صحبت می کند

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر ابراهیم ترابی خیاوی - دکترای پزشکی
مصاحبه با دکتر ابراهیم ترابی خیاوی - دکترای پزشکی / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر ابراهیم ترابی خیاوی - دکترای پزشکی
پذیرش در مطب شخصی

اردبیل - اردبیل - خیابان خیام(کوچه برق سابق) - طبقه فوقانی داروخانه دکتر میکائیلی

ساعت پذیرش:

۰۴۵ - ۳۲۵۲۹۵۷۵

نظر مردم درباره دکتر ابراهیم ترابی خیاوی - دکترای پزشکی