user background
دکترای پزشکی | علیرضا بهمنش | اینفوسلامت

علیرضا بهمنش - دکترای پزشکی

دکترای پزشکی - تبریز

۴۵۶

تعداد بازدید

۴۵۹۰۲

نظام پزشکی

priority_high

علیرضا بهمنشclose دکترای پزشکی

local_phone۰۴۱ - ۵۲۲۲۵۵۴۴

  • دکترای حرفه ای
    دکترای پزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

آذربایجان شرقی - تبریز  - میانه خیابان امام کوی پزشکان مجتمع پزشکی فارابیطبقه دوم

ساعت پذیرش:

۰۴۱ - ۵۲۲۲۵۵۴۴