مامایی | الهام ذات علی | اینفوسلامت

الهام ذات علی - مامایی

مامایی - تهران

نظام پزشکی : م-۴۴۷۲۶

بازدید ۷۴۰ | ۰
  • کارشناسی :
    مامایی

  • دیگر زبانهایی که پزشک صحبت می کند

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر الهام ذات علی - مامایی
مصاحبه با دکتر الهام ذات علی - مامایی / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر الهام ذات علی - مامایی
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - خاني آباد نو- سه راه شريعتى- ساختمان پزشكان شريعتي-ط٢-واحد٤

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۵۵۴۴۳۱۲۰

نظر مردم درباره دکتر الهام ذات علی - مامایی