فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان | افسانه شریفیان | اینفوسلامت

افسانه شریفیان - فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان

فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان - تهران

نظام پزشکی : ۴۳۶۱۸

بازدید ۱۰۵۵ | v
  • فوق تخصص :
    فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
  • تخصص :
    متخصص داخلی

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر افسانه شریفیان - فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
مصاحبه با دکتر افسانه شریفیان - فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر افسانه شریفیان - فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - بيمارستان چمران

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۲۲۳۴۵۶۵۴

نظر مردم درباره دکتر افسانه شریفیان - فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان