user background
بیهوشی | خسرو قهرمانی | اینفوسلامت

خسرو قهرمانی - بیهوشی

بیهوشی - تبریز

۱۶۶

تعداد بازدید

۳۳۱۱۳

نظام پزشکی

check_box

خسرو قهرمانیclose بیهوشی

local_phone۰۴۱ - ۳۳۳۵۵۶۶۴

  • تخصص
    بیهوشی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

آذربایجان شرقی - تبریز  - تبریز-سه راهی گلگشت -ساختمان بهاران-طبقه اول

ساعت پذیرش:

۰۴۱ - ۳۳۳۵۵۶۶۴