user background
دکترای پزشکی | کامبیز خالقی | اینفوسلامت

کامبیز خالقی - دکترای پزشکی

دکترای پزشکی - قزوین

۴۷۶

تعداد بازدید

۳۱۹۴۵

نظام پزشکی

check_box

کامبیز خالقیclose دکترای پزشکی

local_phone۰۲۸ - ۳۳۲۲۳۲۷۶

  • دکترای حرفه ای
    دکترای پزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

قزوین - قزوین - فردوسی جنوبی - بالاتر از سینما ملت - ابتدای کوچه حمام پاک - ساختمان تخصصی دی - واحد 9

ساعت پذیرش:

۰۲۸ - ۳۳۲۲۳۲۷۶