user background
قلب و عروق | رضا  حسن زاده ماکویی | اینفوسلامت

رضا حسن زاده ماکویی - قلب و عروق

قلب و عروق - زنجان

۳۹۶

تعداد بازدید

۲۹۰۷۷

نظام پزشکی

priority_high

رضا حسن زاده ماکوییclose قلب و عروق

local_phone۰۲۴ - ۳۳۳۶۲۵۲۵

  • تخصص
    قلب و عروق

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

زنجان - زنجان  - دروازه ارک روبروی بیمارستان بهشتی طبقه اول

ساعت پذیرش:

۰۲۴ - ۳۳۳۶۲۵۲۵