جراح مغز و اعصاب | بهروز محمدی | اینفوسلامت

بهروز محمدی - جراح مغز و اعصاب

جراح مغز و اعصاب - زنجان

نظام پزشکی : ۲۴۵۳۸

بازدید ۷۱۱ | ۲
  • تخصص :
    جراح مغز و اعصاب
  • دکترای حرفه ای :
    دکترای پزشکی

دکتر بهروز محمدی، جراح مغز و اعصاب زنجان

  • دیگر زبانهایی که پزشک صحبت می کند

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

جراحی سر و گردن
درمان پارگی دیسک گردن
درمان پارگی دیسک کمر
درمان تنگی کانال نخاعی گردن
درمان جا به جایی مهره های کمر
درمان چسبندگی مهره های کمر
درمان دیسک کمر
درمان دیسک کمر و گردن

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر بهروز محمدی - جراح مغز و اعصاب
مصاحبه با دکتر بهروز محمدی - جراح مغز و اعصاب / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر بهروز محمدی - جراح مغز و اعصاب
پذیرش در مطب شخصی

زنجان - زنجان  - چهار راه انقلاب - ساختمان پاستور - طبقه دوم

ساعت پذیرش:

۰۲۴ - ۳۳۳۶۰۱۲۱

نظر مردم درباره دکتر بهروز محمدی - جراح مغز و اعصاب