user background
مامایی | نسرین محمدپور | اینفوسلامت

نسرین محمدپور - مامایی

مامایی - کرج

۳۶۱

تعداد بازدید

م - ۲۴۳۹۳

نظام پزشکی

check_box

نسرین محمدپورclose مامایی

local_phone۰۲۶ - ۳۴۴۷۰۵۱۱

  • کارشناسی
    مامایی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

البرز - کرج - چهار راه طالقانی - جنب داروخانه چانگر - طبقه دوم

ساعت پذیرش:

۰۲۶ - ۳۴۴۷۰۵۱۱