user background
دکترای پزشکی | احمد احمدی | اینفوسلامت

احمد احمدی - دکترای پزشکی

دکترای پزشکی - زنجان

۴۱۵

تعداد بازدید

۲۰۲۵۳

نظام پزشکی

priority_high

احمد احمدیclose دکترای پزشکی

local_phone۰۲۴ - ۳۳۳۳۱۷۱۷

  • دکترای حرفه ای
    دکترای پزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

زنجان - زنجان  - زنجان سعدی ساختمان سینا طبقه اول

ساعت پذیرش:

۰۲۴ - ۳۳۳۳۱۷۱۷