user background
بینایی سنجی | حمیده نجفی | اینفوسلامت

حمیده نجفی - بینایی سنجی

بینایی سنجی - اردبیل

۹۵

تعداد بازدید

ب-١٦٠٣

نظام پزشکی

check_box

حمیده نجفیclose بینایی سنجی

local_phone۰۴۵ - ۳۲۵۴۵۹۰۱

  • کارشناسی ارشد
    بینایی سنجی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

اردبیل - اردبیل - مشگین شهر_میدان آزادی_طبقه فوقانی داروخانه دکتر فتاحی

ساعت پذیرش:

۰۴۵ - ۳۲۵۴۵۹۰۱