user background
گفتار درمانی | سمیه حمید نژاد | اینفوسلامت

سمیه حمید نژاد - گفتار درمانی

گفتار درمانی - اهر

۱۵۵

تعداد بازدید

گ - ۱۵۵۵

نظام پزشکی

check_box

سمیه حمید نژادclose گفتار درمانی

local_phone۰۴۱ - ۴۴۲۲۹۳۶۰

  • کارشناسی
    گفتار درمانی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

درمان انواع اختالات گفتاری

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

آذربایجان شرقی - اهر - خیابان امام خمینی - میدان پانزده خرداد - نرسیده به مسجد سید الشهدا ( مسگر خانه ) - جنب مطب دکتر اصغر پور

ساعت پذیرش:

۰۴۱ - ۴۴۲۲۹۳۶۰