user background
دکترای پزشکی | سپیده منظوری | اینفوسلامت

سپیده منظوری - دکترای پزشکی

دکترای پزشکی - تبریز

۴۴۹

تعداد بازدید

۱۵۵۱۴۱

نظام پزشکی

priority_high

سپیده منظوریclose دکترای پزشکی

local_phone۰۴۱ - ۲۲۳۹۹۹۲

  • دکترای حرفه ای
    دکترای پزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

آذربایجان شرقی - تبریز  - میانه درمانگاه فرهنگیان

ساعت پذیرش:

۰۴۱ - ۲۲۳۹۹۹۲