user background
کودکان و اطفال | مجتبی قدسی | اینفوسلامت

مجتبی قدسی - کودکان و اطفال

کودکان و اطفال - اردبیل

۳۴۰

تعداد بازدید

۷۱۴۷۳

نظام پزشکی

check_box

مجتبی قدسیclose کودکان و اطفال

بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

local_phone۰۴۵ - ۳۳۲۳۳۴۹۱

درباره من!

بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

  • تخصص
    کودکان و اطفال

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

اردبیل - اردبیل - سرچشمه - کوی طوی - ساختان پزشکان نوید - طبقه اول

ساعت پذیرش:

۰۴۵ - ۳۳۲۳۳۴۹۱