مغز و اعصاب ( نورولوژی ) | مهتاب رمضانی | اینفوسلامت

مهتاب رمضانی - مغز و اعصاب ( نورولوژی )

مغز و اعصاب ( نورولوژی ) - تهران

نظام پزشکی : ۱۳۳۹۱۸

بازدید ۱۶۹۷ | ۱۰
  • تخصص :
    مغز و اعصاب ( نورولوژی )

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات
خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پرسش از دکتر مهتاب رمضانی - مغز و اعصاب ( نورولوژی )
مصاحبه با دکتر مهتاب رمضانی - مغز و اعصاب ( نورولوژی ) / 0 عدد
آدرس و شماره تلفن مطب دکتر مهتاب رمضانی - مغز و اعصاب ( نورولوژی )
پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - بيمارستان لقمان

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۵۵۴۲۴۲۳۰

نظر مردم درباره دکتر مهتاب رمضانی - مغز و اعصاب ( نورولوژی )