user background
فیزیوتراپی | فاطمه سنگتراش | اینفوسلامت

فاطمه سنگتراش - فیزیوتراپی

فیزیوتراپی - زنجان

۲۳۸

تعداد بازدید

ف - ٢٨٩٤

نظام پزشکی

check_box

فاطمه سنگتراشclose فیزیوتراپی

local_phone۰۲۴ - ۳۳۳۳۵۶۹۵

  • کارشناسی ارشد
    فیزیوتراپی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • زبانهای مسلط

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

  • پزشکان مشابه و نزدیک

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

این پزشک به پرسش ها پاسخ نمی دهد!
پذیرش در مطب شخصی

زنجان - زنجان  - زنجان دروازه ارک روبروی بیمارستان بهشتی ساختمان ارک طبقه دوم

ساعت پذیرش:

۰۲۴ - ۳۳۳۳۵۶۹۵